Решење:

Поступак:

 

ПрименомКирхофовог правила за чвор:
Уцртамо јачину струјеу преосталој грани:

ПрименомКирхофовог правила за контуру:

ПрименомКирхофовог правила за контуру:

 

ПрименомКирхофовог правила напон на крајевима је:


Или:
ПрименомКирхофовог правила напон на крајевима је:



Или:
ПрименомКирхофовог правила напон на крајевимаје:

 
Закључак: Пошто је у питању паралелна веза, напони у три гране у тачкамаису једнаки, тј..

Ко је на мрежи: 334 гостију и 2 чланова