ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ

Важније формуле

Брзина електромагнетних таласа у вакууму (ваздуху):
(- диелектрична пропустљивост за вакуум,- магнетна пропустљивост за вакуум)
Брзина светлости у некој средини:( - релативна диелектрична и магнетна пропустљивост средине)
Јачина индукованог (вртложног) електричног поља:
Јачина индукованог магнетног поља:(- убрзање наелектрисане честице, - количина наелектрисања честице, - вектор положаја тачке у којој се одређује поље,- угао измеђуи)Убрзање честице која осцилује дуж z-осе (слика):
(- амплитуда осциловања честице,- кружна фреквенција)
Једначина равног електромагнетног таласа:
  (и- амплитуде јачина индукованог електричног и магнетног поља)
Снага извора ЕМ таласа:   
Интензитет ЕМ таласа (средња вредност у току једног периода):(- укупна енергија,- површина (нормална на правац простирања таласа))
Притисак ЕМ таласа на површину која га потпуно апсорбује:  
Притисак ЕМ таласа на површину која га потпуно рефлектује: 

Ко је на мрежи: 289 гостију и један члан