Важније формуле

Тренутна вредност ЕМС наизменичног извора:(- амплитуда ЕМС,- кружна (угаона) фреквенција извора,   - почетна фаза ЕМС,- фреквенција наизменичног извора)
Тренутна вредност наизменичног напона:(- амплитуда напона,- почетна фаза напона,- фреквенција напона)

Тренутна вредност наизменичне струје: (- амплитуда струје,- почетна фаза струје,- фреквенција наизменичне струје)

Ефективне вредности ЕМС, напона и струје:

Индуктивни отпор калема: (- коефицијент самоиндукције калема)
Капацитивни отпор кондензатора: (- капацитет кондензатора)
Импеданса редног RLС кола:   
Реактивни отпор (реактанса):  
Омов закон: - за струјно коло:   
                   - за део кола:  
(- импеданса целог кола, односно дела кола)
Одређивање фазне разлике струје и напона у колу са импедансом:

Привидна снага наизменичне струје:(и- ефективне вредности)
Активна снага:(- фактор снаге)
Реактивна снага:  
Услов резонанције у колу наизменичне струје са редном RLC везом: 
Резонантна фреквенција за редно RLC коло:  
Једначина која повезује величине у примару и секундару трансформатора:(и- бројеви намотаја примарног и секундарног калема,и- напони на крајевима примара односно секундара,и- струја у примарном и секундарном калему)
Однос трансформације: 

Ко је на мрежи: 242 гостију и један члан