Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Физика 4, Збирка задатака и тестова за IV разред гимназије (прво издање), Круг, Београд, 2014. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. СПЕЦИЈАЛНА ТЕОРИЈА РЕЛАТИВНОСТИ

1.1. Основни постулати СТР (1 - 24)

1.2. Релативистичка динамика (25 - 34)

1.3. Задаци за додатни рад (35 - 56)


II ГЛАВА

2. КВАНТНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА

2.1. Топлотно зрачење (57 - 70)

2.2. Фотоефекат (71 - 80)

2.3. Фотони (81 - 89)

2.4. Комптонов ефекат (90 - 101)

2.5. Задаци за додатни рад (102 - 124)


III ГЛАВА

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И КВАНТНА МЕХАНИКА

3.1. Боров модел атома и водоников спектар (125 - 147)

3.2. Таласна својства честица (148 - 161)

3.3. Квантна механика (162 - 169)

3.4. Задаци за додатни рад (170 - 188)


IV ГЛАВА

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА

4.1. Квантни модел водониковог атома (189 - 199)

4.2. Вишеелектронски атоми (200 - 208)

4.3. Рендгенски спектри (209 - 219)

4.4. Задаци за додатни рад (220 - 228)


V ГЛАВА

5. НУКЛЕАРНА ФИЗИКА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЧЕСТИЦЕ

5.1. Особине језгра (229 - 245)

5.2. Закон радиоактивног распада (246 - 267)

5.3. α, β и γ - распад (268 - 298)

5.4. Интеракција зрачења са супстанцом (299 - 303)

5.5. Нуклеарне реакције (304 - 332)

5.6. Елементарне честице (333 - 344)

5.7. Задаци за додатни рад (345 - 363)

Ко је на мрежи: 173 гостију и 6 чланова