Важније формуле

Боров услов квантовања:(орбитални- момент импулса електрона)

Полупречници стационарних боровских орбита електрона:

(- редни број атома у периодном систему,- први Боров радијус)
Брзине електрона на стационарним боровским орбитама:
 
Енергије стационарних стања електрона по Боровом моделу:
 
Таласне дужине линија из спектра водоника и јона сличних водонику:
(- Ридбергова константа)

Важније формуле према квантном моделу атома

Интензитет орбиталног момента импулса електрона у атому:

(- орбитални квантни број)

Пројекција орбиталног момента импулса електрона на правац поља:
(- магнетни квантни број)
Енергија водониковог атома:
( - главни квантни број)
Краткоталасна граница континуалног рендгенског спектра:
 ( - напон на рендгенској цеви)
Таласне дужине карактеристичног рендгенског спектра (Мозлијев закон):
(- таласна дужина линије из карактеристичног рендгенског спектра, - редни број атома у периодном систему,  - константа екранирања, - Ридбергова константа)

Ко је на мрежи: 120 гостију и 3 чланова