Важније формуле

Дефект масе језгра:  (-редни број језгра,- масени број, - маса протона,- маса неутрона,- маса језгра)
Енергија везе језгра: 
Приближна формула за полупречник језгра:
(- масени број)
Полуемпиријска формула за енергију везе језгра:

Закон радиоактивног распада: (- константа распада,- почетни број језгара,- број језгара после времена)
Веза између константе распада и периода полураспада:
Активност радиоактивног извора: (- тренутни број радиоактивних језгара,- број распада за елементарно мало време)
Закон слабљења - зрачења при проласку кроз супстанцију:(- линеарни коефицијент слабљења, - интензитет зрачења на уласку у средину,  - интензитет зрачења на растојањуод улаза)
Полудебљина апсорбера: 
Енергија нуклеарне реакције: 
Енергија прага ендотермне реакције (у случају кад мета мирује): 

Вредности неких константи
атомска јединица масе:
енергија атомске јединице масе:
маса електрона:
енергија мировања електрона:
маса протона:  
енергија мировања протона: 
маса неутрона:
енергија мировања неутрона: 
Авогадров број:

Ко је на мрежи: 150 гостију и 3 чланова