Важније формуле

Емисиона моћ тела:(- енергија зрачења коју тело израчи са површинеза време)
Апсорпциона моћ тела:(- енергија зрачења које пада на тело,- енергија зрачења коју тело апсорбује)
Штефан-Болцманов закон:(- емисиона моћ апсолутно црног тела,- температура тела,- Штефан-Болцманова константа)
Винов закон:(- температура тела,- највероватнија таласна дужина у спектру топлотног зрачења тела,- Винова константа)
Кирхофов закон:(и- емисиона и апсорпциона моћ сивог тела температуре,- емисиона моћ апсолутно црног тела температуре)
Енергија фотона:(- Планкова константа,- фреквенција електромагнетног зрачења)
Импулс фотона:(- таласна дужина зрачења)
Ајнштајнова једначина фотоефекта:(- излазни рад електрона из метала,- максимална кинетичка енергија фотоелектрона)
Црвена граница фотоефекта:(- максимална таласна дужина електромагнетног  зрачења које може довести до фотоефекта)
Притисак светлости која пада нормално на површину:(- коефицијент рефлексије површине,- интензитет светлости)
Промена таласне дужине фотона при комптоновском расејању на електрону који мирује:(и- таласне дужине фотона пре и после расејања,- комптоновска таласна дужина електрона,- угао расејања)

Вредности константи


Штефан-Болцманова константа:  
Винова константа:
Планкова константа:
Болцманова константа:  
Маса електрона:   
Енергија мировања електрона:  
Наелектрисање електрона:
Комптоновска таласна дужина електрона:

Ко је на мрежи: 657 гостију и нема пријављених чланова