Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Физика 1, Збирка задатака и тестова за I разред гимназије (прво издање), Круг, Београд, 2021.

 

I ГЛАВА

1. ОСНОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ СА ВЕКТОРИМА (1 - 18)


II
ГЛАВА

2. ПРАВОЛИНИЈСКО И КРУЖНО КРЕТАЊЕ

2.1. Положај, пређени пут, померај (19 - 28)

2.2. Средња брзина (29 - 42)

2.3. Равномерно праволинијско кретање (43 - 59)

2.4. Слагање брзина (60 - 73)

2.5. Равномерно променљиво праволинијско кретање (74 - 101)

2.6. Кретање са убрзањем g (102 - 125)

2.7. Хоризонтални и коси хитац (126 - 138)

2.8. Равномерно кружно кретање (139 - 151)

2.9. Равномерно променљиво кружно кретање (152 - 159)

2.10. Додатак уз главу 2 (160 - 188)


III
ГЛАВА

3. ДИНАМИКА ТРАНСЛАТОРНОГ КРЕТАЊА

3.1. Њутнови закони механике (189 - 219)

3.2. Трење (220 - 234)

3.3. Центрипетална сила (235 - 246)

3.4. Инерцијалне силе (247 - 259)

3.5. Додатак уз главу 3 (260 - 280)


IV
ГЛАВА

4. ГРАВИТАЦИЈА

4.1. Њутнови закони гравитације (281 - 291)

4.2. Тежина тела (292 - 300)

4.3. Јачина гравитационог поља (301 - 305)

4.4. Додатак уз главу 4 (306 - 309)

 

V ГЛАВА

5. РОТАЦИЈА КРУТОГ ТЕЛА

5.1. Кинематика ротације око непокретне осе (310 - 321)

5.2. Динамика ротације (322 - 339)

5.3. Основни закон динамике ротације (340 - 349)

5.4. Додатак уз главу 5 (350 - 367)

 

VI ГЛАВА

6. СТАТИКА

6.1. Услови равнотеже (368 - 385)

6.2. Додатак уз главу 6 (386 - 393)


VII
ГЛАВА

7. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА

7.1. Механички рад (394 - 410)

7.2. Рад и кинетичка енергија (411 - 422)

7.3. Снага (423 - 435)

7.4. Рад, снага и енергија код ротационог кретања (436 - 443)

7.5. Потенцијална енергија (444 - 457)


VIII
ГЛАВА

8. ЗАКОНИ ОДРЖАЊА У МЕХАНИЦИ

8.1. Зaкон одржања импулса (458 - 472)

8.2. Закон одржања механичке енергије (473 - 492)

8.3. Судари (493 - 500)

8.4. Закони одржања код ротационог кретања крутог тела (501 - 508)

8.5. Додатак уз главе 7 и 8 (509 - 535)

Ко је на мрежи: 829 гостију и 42 чланова