Троугао

1.    Углови троугла
Збир унутрашњих углова троугла једнак је опруженом углу;
Збир спољашних углова троугла једнак је пуном углу;
Спољашњи угао троугла једнак је збиру два несуседна унутрашња угла.

2.    Однос страница и углова у троуглу
Ма која страница троугла мања је од збира а већа од разлике остале две странице;
Наспрам једнаких страница налазе се једнаки углови и обрнуто;
Наспрам веће странице налази се већи угао и обрнуто;
Наспрам мање странице троугла лежи оштар угао троугла;
Најдужа страница тупоуглог троугла је наспрам тупог угла.

3.    Значајне тачке троугла
Центар уписаног круга у троуглу је пресечна тачка симетрала унутрашњих углова (бисектриса) троугла;
Центар описаног круга у троуглу је пресечна тачка симетрала страница троугла;
Ортоцентар троугла је пресечна тачка висина троугла;
Тежиште троугла је пресечна тачка тежишних дужи (медијана) у троуглу (тежишне дужи троугла секу се у односу 2:1).

Ко је на мрежи: 310 гостију и 77 чланова