Нека суидати бројевииинепознати бројеви. Кажемо да суидиректно пропорционални уколико је, односно. А ако је, односно, онда суиобрнуто пропорционални. Ако уведемо ознакеи, онда се директна пропорционалност променљивих изражава са, а обрнута пропорционалност.

Ко је на мрежи: 497 гостију и 43 чланова