Бесконачни низови

Дефиниција 1. Бројни (реални) низ је пресликавање скупа природних бројевау скуп реалних бројева. Обично се слика оригиналаозначава саи назива се општи члан низа.

Дефиниција 2. Бројје гранична вредност низа, ако се за сваки произвољно мали позитиван бројможе одредити природан бројтакав да је, за свако. Пишемо:или.

Ко је на мрежи: 365 гостију и 59 чланова