Геометријски низ

Дефиниција. Низ бројева у коме је количник ма која два сукцесивна броја низа сталан зове се геометријски низ или прогресија.

Ознаке и обрасци

Ако јепрви члан,количник геометријског низа, -ти члан,збирпрвих чланова низа,број интерполираних чланова између два дата бројаи, тада су тачне формуле:

(1)  
(2)  
(3) 
(4) 

Ко је на мрежи: 348 гостију и 50 чланова