Дужинa кругa и кружнoг лукa. Пoвршинa кругa, кружнoг исeчкa и кружнoг oдсeчкa

Обрасци
1. Обим круга

(полупречник круга).
2. Дужина кружног лука
 
(централни угао мерен у степенима иполупречник одговарајућег круга).
 
(централни угао у радијанима).
3. Површина круга        
 
4. Површина кружног исечка        
 
 ( централни угао у степенима).
 
 ( централни угао у радијанима).
5. Површина кружног одсечка        
 
 ( централни угао у степенима).

Ко је на мрежи: 222 гостију и 43 чланова