Елипса

Дефиниција. Елипса је скуп тачака у равни с особином да је збир растојања ма које тачке од двеју датих тачака сталан број.

Збир растојањаису потези елипсе; сталне тачкеи, чије је растојање, називају се жижама елипсе.
Дужиису велика и мала оса; а дужиису полуосе елипсе. Бројје линеарна ексцентричност елипсе.

Једначина елипсе

Једначинаилипредставља централну једначину елипсе.

Услов да права додирује елипсу.

Правадодирује елипсуако је.

Примедба 1. Транслацијом елипсе
 
тако да њено средиште буде тачка, добија се једначина елипсе у облику
 
Примедба 2. Жиже ове елипсе су тачкеи.

Ко је на мрежи: 301 гостију и 43 чланова