Кружница

Дефиниција. Кружница је скуп тачака у равни чија су растојања од једне сталне тачке, једнака датој величини.
Једначина кружнице
Општа једначина кружнице је
 
где јецентар кружнице, аполупречник. Ако се центар кружнице налази у координатном почетку, онда је, па једначина кружнице има облик.
Ако је једначина кружнице дата у облику
 
тада јеи.
Права и кружница
Праваје тангента кружницеако је задовољена једнакост
 
Праваје тангента кружницеако је испуњена једнакост
 
Праваје тангентакружнице ако је испуњен услов
 
Ако је кружница дата једначином, услов гласи:

Ко је на мрежи: 350 гостију и 70 чланова