Парабола

Дефиниција. Парабола је скуп тачака у равни с особином да је растојање сваке тачке од једне сталне тачке једнако одстојању те тачке од једне сталне праве.
Стална тачкаје жижа параболе, а стална права чија је једначина- директриса параболе.
Одстојање тачкеод директрисе обележава се саи назива се параметар параболе; координатни почетак је теме параболе.

Једначина параболе

Једначинапредставља коначни облик једначине параболе, која припада десној полуправи, има теме у координатном почетку, а оса јој се поклапа са осом.
Једначинапредставља коначни облик једначине параболе, која припада левој полуправи, има теме у координатном почетку, а оса јој се поклапа са осом.
Услов да права додирује параболу. Правадодирује параболиуако је.

Примедба 1. Параболаје сирметрична у односу наосу. Њена једначина је облика


Примедба 2. Транслација параболе
 
тако да њено средиште буде тачка, добија се једначина параболе у облику
 

Примедба 3. Транслација параболе
 
тако да њено средиште буде тачка, добија се једначина параболе у облику


Примедба 4. Парабола овог облика квадрирањем и множењем своди се на познати облик

где је

Ко је на мрежи: 273 гостију и 31 чланова