Површина лoпте, сфeрнe кaлoте и пojaсa. Зaпрeминa лoптe, лoптинoг исечкa и одсечкa

Обрасци
1. Површина калоте

(површина калоте,полупречник сфере ивисина калоте).
2. Површина зоне
 
(површина зоне,полупречник сфере ивисина зоне).
3. Површина лопте        
 
 ( површина иполупречник лопте).
4. Запремина лопте        
 
(запремина иполупречник лопте).
5. Запремина лоптиног исечка        
 
(запремина исечка,полупречник лопте ивисина калоте).
6. Запремина лоптиног одсечка        
 
( запремина лоптиног одсечка,полупречник лопте ивисина одсечка).
7. Запремина слоја лопте        
 
(запремина слоја лопте,иполупречници кругова који чине слој ивисина слоја).

Ко је на мрежи: 433 гостију и 71 чланова