Пoвршинa и зaпрeминa призме

Обрасци
1. Призма

(површина,површина основе иповршина омотача).
 
(запремина ивисина призме).
2. Коцка
 
(ивица коцке,површина,запремина идијагонала коцке).
3. Правоугли паралелопипед (квадар)        
 
 (ивице,површина, запремина идијагонала паралелопипеда).

Ко је на мрежи: 312 гостију и 73 чланова