Тачка

Обрасци
1. Растојање између две тачке
Нека суидате тачке у односу на изабрани координатни систем. Њихово растојање одређује се помоћу формуле
 
2. Дељење дужи у датој размери
Координате средине дужи. Ако је тачкаунутрашња тачка дужии ако је дата размера
 
у којој тачкадели дуж, онда се координате тачкеодређују обрасцима
 
Ако је тачкасредиште дужи, њене координате су
 
3. Површина троугла
Нека сутемена датог троуглаодређена помоћу назначених координата у односу на изабрани правоугли координатни систем, тада је површина троугла дата обрасцем        

Ко је на мрежи: 405 гостију и 39 чланова