Хипербола

Дефиниција. Хипербола је скуп тачака у равни с особином да је разлика растојања ма које тачке од двеју датих тачака сталан број.
Разлика растојања означава се саису потези (радијус вектори) хиперболе; сталне тачкесу жиже хиперболе, њихово растојање.
Дужје реална оса, аимагинарна оса хиперболе. Бројје линеарни ексцентритет хиперболе.

Једначина хиперболе

Једначинаилипредставља централну једначину хиперболе.

Једначина асимптоте хиперболе

Праве:ису једначине асимптоте хиперболе.

Услов да права додирује хиперболу.
Правадодирује хиперболуако је.

Примедба 1. Транслацијом хиперболе
 
тако да њено средиште буде тачка, добија се једначина хиперболе у облику
 

Примедба 2. Једначине асимптота ове хиперболе су
 

Примедба 3. Жиже ове хиперболе припадају тачкамаи.

Ко је на мрежи: 184 гостију и 65 чланова