Диференцијал. Примена код линеарних апроксимација


Диференцијал функције. Нека је функцијадиференцијабилна у тачки. Диференцијал функцијеу тачкиза прираштај аргументаје број:

Примена диференцијала код линеарних апроксимација:

Ко је на мрежи: 481 гостију и 31 чланова