Нека су дате тачке

Лагранжов интерполациони полином чији график садржи дате тачке је следећи полином:

,

Нека график функцијесадржи дате тачке. Грешка апроксимације функцијеЛагранжовим интерполационим полиномомна интервалује број

где је

Ко је на мрежи: 614 гостију и 2 чланова