Лева и десна гранична вредност. Непрекидност

Број јелева гранична вредност функцијеу тачки,, ако за свепостојитако да изследи.

Број једесна гранична вредност функцијеу тачки,, ако за свепостојитако да изследи.

Ако за функцијупостојеии ако су ове граничне вредности међусобно једнаке (и једнаке броју), тада постоји и гранична вредност функције у тачкии једнака је.

Ако је функцијадефинисана у тачкии има граничну вредност, при чему је гранична вредност функције једнака вредности функције (), тада је функцијанепрекидна у тачки. Ако је функција дефинисана, а није непрекидна у тачкикаже се да јетачка прекида функције.

Ко је на мрежи: 556 гостију и 5 чланова