Дефиниција 1. Неједначина код које се непозната јавља као аргумент тригонометријске функције назива се тригонометријска неједначина.

Дефиниција 2. Решити тригонометријску неједначину значи наћи све углове, који је задовољавају.

Неједначина:

a) Неједначина: Ако је, њено решење је ма који реалан број. Ако је, решење неједначине је скуп интервала
где је
Ако је, неједначина нема решења.
b) Неједначина: Ако је, нема решења. Ако је, решење неједначине је бесконачан скуп интервала
 
Ако је, решење једначине је ма који реалан број.

Неједначина:

a) Неједначина: Ако је, њено решење је ма који реалан број. Ако је, решење неједначине је бесконачан скуп интервала
 
Ако је, неједначина нема решења.
b) Неједначина: Ако је, нема решења. Ако је, решење неједначине је бесконачан скуп интервала
 
Ако је, неједначина је задовољена за свако.

Неједначина:

a) Неједначина: За сваки реалан бројима за решење бесконачан скуп интервала

b) Неједначина: За свако реалноима решење бесконачан скуп интервала


Неједначина:

a) Неједначина: Ако је, За све реалне вредностиима решења
 
b) Неједначина: За све реалне вредности параметраима решења

Ко је на мрежи: 178 гостију и 26 чланова