Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Физика 1, Збирка задатака и тестова за I разред гимназије (седмо издање), Круг, Београд, 2010. (или неко старије издање)

 

I ГЛАВА

1. ОСНОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ СА ВЕКТОРИМА (1 - 21)


II
ГЛАВА

2. КИНЕМАТИКА

2.1. Вектор положаја. Померај (22 - 31)

2.2. Средња брзина (32 - 44)

2.3. Равномерно праволинијско кретање (45 - 59)

2.4. Класични закон сабирања брзина (60 - 70)

2.5. Равномерно убрзано праволинијско кретање (71 - 113)

2.6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке. Равномерно ротационо кретање тела (114 - 126)

2.7. Равномерно убрзано кружно кретање материјалне тачке (127 - 137)

2.8. Равномерно убрзано ротационо кретање тела (138 - 147)

2.9. Додатак уз главу 2 (148 - 175)


III
ГЛАВА

3. ДИНАМИКА И СТАТИКА

3.1. Њутнови закони механике (176 - 212)

3.2. Трење (213 - 232)

3.3. Равномерно кружно кретање материјалне тачке (центрипетална сила) (233 - 248)

3.4. Инерцијалне силе (249 - 264)

3.5. Динамика ротације (265 - 287)

3.6. Статика (288 - 307)

3.7. Додатак уз главу 3 (308 - 345)


IV
ГЛАВА

4. ГРАВИТАЦИЈА

4.1. Гравитациона сила и јачина гравитационог поља (346 - 364)

4.2. Тежина тела (365  - 373)

4.3. Кретање тела под дејством Земљине теже (374 - 403)

4.4. Додатак уз главу 4 (404 - 418)


V
ГЛАВА

5. ЗАКОНИ ОДРЖАЊА У МЕХАНИЦИ

5.1. Зaкон одржања импулса (419 - 437)

5.2. Центар масе (438 - 447)

5.3. Механички рад (448 - 463)

5.4. Рад и кинетичка енергија (464 - 480)

5.5. Снага (481 - 491)

5.6. Рад, снага и енергија код ротационог кретања (492 - 499)

5.7. Потенцијална енергија (500 - 513)

5.8. Закон одржања енергије (514 - 536)

5.9. Судари (537 - 544)

5.10. Закони одржања код ротационог кретања крутог тела (545 - 554)

5.11. Додатак уз главу 5 (555 - 580)

Ко је на мрежи: 647 гостију и 4 чланова