Важније величине и формуле

Средња угаона брзина: (φ - описани угао)

Тренутна угаона брзина:,

Средње угаоно убрзање:

Тренутно угаоно убрзање:,

Период:

Фреквенција:

Момент силе: (r - растојање нападне тачке силе од осе ротације; - тангенцијална компонента силе, тј. компонента нормална на правац радијус-вектора нападне тачке)

Момент инерције материјалне тачке: (m - маса; r - растојање од осе ротације)

Моменти инерције неких тела у односу на централне осе (слике):

диск (ваљак) –

кугла -

танак штап -

Момент импулса материјалне тачке: L = rр (р - импулс; r - најкраће растојање од правца брзине до осе ротације)

Момент импулса произвољног тела: L = Iω (I - момент инерције; ω - угаона брзина)

 

Важнији закони

Равномерно ротационо кретање (ω = const)

Равномерно убрзано ротационо кретање

Основни закон динамике ротације:

а) општи случај: ( - промена момента импулса; - временски интервал; - резултујући момент силе)

б) ако је момент инерције константан: ( - угаоно убрзање)

Штајнеров образац: (Ic - момент инерције у односу на централну осу; I - момент инерције у односу на произвољну осу паралелну са централном; m - маса; d - растојање између те две осе)

Напомена: У свим задацима овог поглавља при израчунавању је узето

Ко је на мрежи: 526 гостију и 41 чланова