Важније неједнакости

1. Основне средине
Нека су дати произвољни бројевии. Тада је:
, аритметичка средина бројеваи;
, геометријска средина бројеваи;
, хармонијска средина бројеваи;
, квадратна средина бројеваи.
2. Неједнакости између средина
 
Једнакости важе ако и само ако је.

Ко је на мрежи: 193 гостију и 3 чланова