Полиноми једне променљиве

Канонски облик полинома:
 , где је х променљива, а
 су дате константе иприродни број или нула.
Два полинома,и, једнаки су ако имају идентичне канонске облике, тј. ако имају једнаке степене и све одговарајуће коефицијенте једнаке међу собом:
 
и.
Нула-полином је.
Безуова теорема. Остатак дељења полиномаса, где јеконстанта, износи.
Последица. Ако је, полиномје дељив са.
Ако суипроизвољни полиноми, при чему је полиномразличит од нултог, тада постоје јединствено одређени полиноми(количник) и(остатак), тако да важи
,
при чему је полиномнулти или има мањи степен од полинома.

Ко је на мрежи: 404 гостију и нема пријављених чланова