Пропорционалност дужи и Талесова теорема

Ако су дате дужигде јејединична дуж, и ако је,, тада количник, односно, називамо размером дужии, што означавамо са , односно.
Талесова теорема. Ако су паралелне правеитрансверзале правихии ако је:
, тада је

где јекоефицијент сличности троугловаи(слика).

Ко је на мрежи: 178 гостију и 2 чланова