Појам и својства логаритма

ако и само ако je. Основне особине логаритама:
, за;
, за;
, за;
, за;
, за;
, за;
, за;
, за;
, за;
10°, за.
Уобичајено je да ce декадни логаритми (логаритми за основу 10) означавају са lg. У задацима, код којих није битно који je број основа логаритма, користићемо симбол log.

Ко је на мрежи: 866 гостију и 3 чланова