Кореновање

Нека је. Симболозначава:
(i) реалан број, чији је n-ти степен једнак броју a, ако јеиилии;
(ii) позитиван реалан број, чији је n-ти степен једнак броју a, ако је,и.

Основна својства операција са коренима:
1. Ако је, тада је.
2. Ако јеи, тада је.
3. Ако јеи, тада је.
4. Ако јеи, тада је.
5. Ако је, тада је.
6. Ако је, тада је.
7. Ако је, тада је.
8. Ако је, тада је.
9. Ако је, тада је.

Ко је на мрежи: 489 гостију и један члан