Разни облици једначине праве

1. Општи (имплицитни) облик једначине праве је
,
где су А, В, С коефицијенти, такви да А и B не могу истовремено бити једнаки нули.
2. Експлицитни (главни) облик једначине праве је
 .
Параметарје коефицијент правца праве, где јеугао који образују позитивни смер х-осе и део праве изнад х-осе. Параметар n је дужина одсечка који права одсеца на у оси, рачунајући од координатног почетка. За праве које су паралелне са у-осом главни облик једначине праве не постоји.
3. Једначина праве кроз тачкеидата је са
 
где јекоефицијент правца те праве.
4. Сегментни облик једначине праве је
 
где су а и b дужине одсечака (сегмената) које права одсеца на координатним осама. Овај облик једначине праве има смисла само за праве које секу обе осе и које не пролазе кроз координатни почетак.
5. Једначина праве кроз тачку је
 
где је k коефицијент правца праве која пролази кроз тачку.

Ко је на мрежи: 880 гостију и један члан