Дељење полинома

За два полиномаи, таква да јеједнозначно су одређена два полиномаитако да је

при чему је степен полиномамањи од степена полинома.

Безуова теорема. Остатак који се добија при дељењу полиномасаједнак је. Полиномдељив је саако и само ако је.
Основни став алгебре. Сваки полином степена већег од нуле има бар једну комплексну нулу.
Теорема о факторизацији полинома. Сваки полином -тог степена , може бити представљен у облику
 
где су сви корени тог полинома.
Полиномдељив је полиномомако и само ако је сваки корен полиномауједно и корен полинома.

Ко је на мрежи: 199 гостију и 3 чланова