Диофантове једначине

Линеарна Диофантова једначина

има решења ако и само ако, где јенајвећи заједнички делилац бројеваи.
Својства релације конгруенције у скупу


где се једно посебно (партикуларно) решењеједначинедобија Еуклидовим алгоритмом.

Ко је на мрежи: 463 гостију и 25 чланова