Елипса

1. Општа једначина елипсе:

Једначина елипсе чије жиже (фокуси), тачкеи, припадају-оси симетрично у односу на координатни почетак је
или

где је.

- Параметриису дужине велике односно мале полуосе елипсе.
- Дужине потега (радијус-вектора) тачкена елипси су:

- Линеарни ексцентрицитет је параметар(растојање жиже од центра елипсе).
- Нумерички ексцентрицитет је параметар
- Директрисе елипсе су праве чије су једначине:
  и тј. и
- Параметар елипсе је.
2. Услов да правадодирује елипсује
3.
Једначина тангенте елипсеу њеној тачкије:

Ко је на мрежи: 268 гостију и један члан