Круг

1. Канонска једначина круга* са центром у тачкии полупречникомдата је са
 
2. Ако је једначина круга дата у општем облику

координате центра су, а дужина полупречника је

У случају да јегорња једначина представља тачку, а ако је, горња једначина представља празан скуп тачака у равни, тзв. имагинарни круг, јер би формално могло да се каже да је то круг са полупречником.
3. Праваје тангента кругаако је

а кругаако је
 
4. Ако јенека тачка круга, једначина тангенте круга у тој тачки гласи

* Дефиниција: Кружна линија је скуп тачака у равни са својством да су све тачке тог скупа на једнаком растојањуод једне сталне тачкете равни која се назива центар (средиште) кружне линије. Ма која дуж која спаја центар кружне линије са неком тачком кружне линије зове се полупречник, а бројје дужина полупречника кружне линије. Често се и за бројкратко каже да је полупречник кружне линије.
У нашој уџбеничкој литератури користе се термини круг, кружница и кружна линија. Под кружницом или кружном линијом подразумева се скуп описан у датој дефиницији, док се под кругом, нажалост двосмислено, понекад подразумева исто што и под кружном линијом у смислу дате дефиниције, а понекад унија кружне линије и унутрашње области ограничене овом кружном линијом.

Ко је на мрежи: 413 гостију и 4 чланова