Математичка индукција и њене примене

Готово сва тврђења, која се односе на природне бројеве, доказују се применом метода математичке индукције:
Нека јетврђење, које се односи на променљиву. Да бибило тачно за све природне бројеве довољно је да
је:
тачно.
За све природне бројевеје импликацијатачна;
односно

Важе и следеће модификације основног става: 

Ко је на мрежи: 257 гостију и један члан