Нормални облик једначине праве

1. Нормални облик једначине правеје:
.
Параметарје дужина нормале спуштене из координатног почетка на праву, аугао између нормалеи позитивног дела х-осе.
2. Растојањетачкеод праведато је формулом:
.
3. Ако је права дата у општем облику, тада њен нормални облик гласи:
,
при чему је предзнак усупротан предзнаку од. Заово се може записати и у прецизнијем облику
,
где је(сигнум или (знак) од х) = 1, ако је х > 0; = 0, ако је х = 0 и = - 1, ако је х < 0.

4. Растојањетачкеод праведато је формулом
.

Ко је на мрежи: 336 гостију и 2 чланова