Парабола

1. Општа једначина параболе:

Једначина параболе чија је жижа (фокус), тачка, а директриса права је,

Једначина параболе чија је жижа тачка, а директрисаје

2. Правадодирује параболуако је

3. Једначина тангенте параболеу њеној тачкије:

Ко је на мрежи: 145 гостију и 2 чланова