Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла

1. Ако су дате тачке својим координатамаи, растојање између њих је
 
2. Ако су дате тачкеи, координате тачкекоја припада правоји дели дужу односу, тј.  
Специјално, ако јетј. средиште дуживажи
 
3. Ако су координате темена троуглаповршина троугла је 
или

Ко је на мрежи: 405 гостију и 2 чланова