Хипербола

1. Општа једначина хиперболe:

Једначина хиперболe чије жиже (фокуси), тачкеи, припадају-оси симетрично у односу на координатни почетак је
или

где је.

- Реална оса хиперболе је права која пролази кроз обе жиже хиперболе, док је њена имагинарна оса права управна на реалној оси у тачки која је средиште дужи са крајевима у пресецима реалне осе хиперболе и саме хиперболе.

- Параметриису дужине реалне односно имагинарне полуосе хиперболе.
- Дужине потега (радијус-вектора) тачкена хиперболи су:

- Линеарни ексцентрицитет је параметар.
- Нумерички ексцентрицитет је параметар
- Директрисе хиперболе су праве чије су једначине:
  и тј. и
- Параметар хиперболе је.

2. Једначине асимптота хиперболе су: и .
3. Услов да правадодирује хиперболује
4.
Једначина тангенте хиперболеу њеној тачкије:

Ко је на мрежи: 151 гостију и 3 чланова