ПOВРШИНA (КВAДРАTУРA) ПOЛИГOНA

1°. Површина троугла:
a)
 
(странице,одговарајуће висине троугла).
b)    
 
(страница једнакостраничног троугла).
c)    
 
(основица;крак једнакокраког троугла).
d)    
 
(Херенов образац -полуобим,истранице троугла).
e)
 
(истранице,  аиуглови троугла).
f)
     
(полупречник уписане кружнице,полуобим троугла).
g)    
 
(истранице троугла,полупречник описане кружнице око троугла).

2°. Површина паралелограма:
a)    
 
(истранице,иодговарајуће висине паралелограма).
b) Квадрат:
 
(страница,дијагонала квадрата).
c) Правоугаоник:
 
(истранице правоугаоника).
d) Ромб:
     
(страница, висина,идијагонале ромба).
3°. Површина трапеза:
 
(иосновице,висина трапеза).

4°. Површина правилног полигона:

(обим,полупречник уписане кружнице).

Ко је на мрежи: 388 гостију и 54 чланова