Хoмoгeнe дифeрeнциjaлнe jeднaчинe првoг рeдa

Примедба 1. Једначина облика
(1)
где суихомогено функције истих изложилаца, назива се хомогена диференцијална једначина првог рода.

Примедба 2. Једначина (1) се увек може трансформисати у облик
(2)

Примедба 3. Хомогена једначина, сменом, своди се на једначину у којој се променљиве раздвајају.

Ко је на мрежи: 356 гостију и 28 чланова