ДИНАМИКА ФЛУИДА

Важније формуле

Запремински проток флуида:

1.(- запремина флуида која прође кроз попречни пресек струјне цеви за време)
2.(S - попречни пресек струјне цеви, v - брзина струјања флуида)

Масени проток флуида:

1.(- маса флуида која прође кроз попречни пресек струјне цеви за време)
2.(- густина флуида)

Једначина континуитета за нестишљив флуид:

Бернулијева једначина:
Брзина истицапа течности из широког суда кроз мали отвор (Торичелијева теорема):(h - дубина на којој се налази отвор)
Проток течности npu истицању кроз отвор:(k - коефицијент контракције млаза)

Ко је на мрежи: 541 гостију и 2 чланова