Важније формуле

Индукција магнетног поља бесконачног правог проводника:  ( - јачина струје, - растојање од проводника,- магнетна пропустљивост вакуума)

Индукција магнетног поља на оси кружног проводника: (- полупречник контуре,- растојање од центра контуре)
Јачина магнетног поља:(- релативна магнетна пропустљивост средине)
Сила којом магнетно поље делује на наелекгприсану честицу: (- наелектрисање,- брзина честице,- угао измеђуи)

Сила којом магнетно поље делује на прав проводник:(- јачина струје кроз проводник,- дужина проводника,- угао између правца поља и проводника)
Магнетни момент струјне контуре:
(- јачина струје,- површина обухваћена контуром)

Момент силе којим магнетно поље делује на струјну контпуру:(- угао између нормале на површ контуре и правца поља)


Вредности неких константи

Магнетна пропустљивост вакуума:  
Наелектрисање електрона (протона):  
Маса електрона:  
Маса протона: 

Ко је на мрежи: 365 гостију и 4 чланова