Важније формуле

Магнетна индукција:(- магнетна пропустљивост вакуума,- релативна магнетна пропустљивост, Н - јачина магнетног поља)

Магнетни флукс:(- површина површи,- угао између праваца вектораи вектора површи)


Сопствени магнетни флукс струјног кола:(- коефицијент самоиндукције кола,- јачина струје у колу)

Коефицијент самоиндукције соленоида:(- број навојака,- површина коју обухвата навојак,- дужина калема)

Фарадејев закон електромагнетне индукције:
(- индукована ЕМС,- промена магнетног флукса,- време за које се догодила промена флукса)

Индукована ЕМС у праволинијском проводнику који се креће у магнетном пољу:(- дужина проводника у магнетном пољу,- брзина којом се креће проводник,- угао који заклапају вектории)

Индукована ЕМС самоиндукције:(-промена јачине струје у колу,- време за које се десила та промена,- брзина промене струје у колу)

Ако су два калема у међусобном утицају посредством магнетног поља, међусобни магнетни флукс првог кола кроз друго:(М - међусобна индуктивност;- јачина струје кроз прво коло)

Индукована ЕМС при међусобној индукцији: (- индукована ЕМС у другом колу;- брзина промене флукса магнетног поља првог кола кроз друго; - брзина промене јачине струје кроз прво коло)

Количина наелектрисања која протиче кроз проводну контуру због електромагнетне индукције:(- промена магнетног флукса у контури,- активни отпор контуре)

Ко је на мрежи: 412 гостију и 2 чланова