Важније формуле
Деброљевска таласна дужина честице:(- импулс честице,- Планкова константа)

Релације неодређености:
и(- неодређеност положаја,- неодређеност импулса,- неодређеност енергије неког стања,- средње време живота честице у том стању)

Шредингерова једначина за једнодимензионо стационарно стање честице:
(- таласна функција,- потенцијална енергија,- укупна енергија честице)

Енергија квантног линеарног хармонијског осцилатора:
(- кружна учесталост,)

Ко је на мрежи: 50 гостију и један члан