Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Физика 4, Збирка задатака и тестова за IV разред гимназије (прво издање), Круг, Београд, 2022.

I ГЛАВА

1. СПЕЦИЈАЛНА ТЕОРИЈА РЕЛАТИВНОСТИ

1.1. Постулати СТР (1 - 26)

1.2. Релативистичка динамика (27 - 36)

1.3. Задаци за додатни рад (37 - 56)


II ГЛАВА

2. КВАНТНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА

2.1. Топлотно зрачење (57 - 70)

2.2. Фотоефекат (71 - 80)

2.3. Фотони (81 - 89)

2.4. Комптонов ефекат (90 - 101)

2.5. Задаци за додатни рад (102 - 124)


III ГЛАВА

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И КВАНТНА МЕХАНИКА

3.1. Таласна својства честица (125 - 136)

3.2. Квантна механика (137 - 140)

3.3. Задаци за додатни рад (141 - 152)


IV ГЛАВА

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА

4.1. Боров модел атома и водоников спектар (153 - 173)

4.2. Квантни модел водониковог атома (174 - 191)

4.3. Рендгенски спектри (192 - 202)

4.4. Задаци за додатни рад (203 - 222)


V ГЛАВА

5. НУКЛЕАРНА ФИЗИКА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ЧЕСТИЦЕ

5.1. Особине језгра (223 - 239)

5.2. Закон радиоактивног распада (240 - 263)

5.3. Алфа, бета и гама - распад (264 - 292)

5.4. Интеракција зрачења са супстанцом (293 - 296)

5.5. Нуклеарне реакције (297 - 325)

5.6. Елементарне честице (326 - 337)

5.7. Задаци за додатни рад (338 - 359)

Ко је на мрежи: 906 гостију и 20 чланова