Полиноми и операције са њима

Дефиниција 1. Нека су дати реални бројеви. Пресликавање P којим се реалан број x пресликава у релан број

(1) назива се реалан полином.

Дефиниција 2. Ако је број n назива се степен полинома P, што се записује n = st P и каже се да је полином P n-тог степена по x.

Полином (1) је сређен по опадајућим степенима. Полином може да буде сређен и по растућим степенима променљиве.

Безуов став. Остатак r дељења полинома P(x) са x - а, где је а константа, једнак је P(а), тј. r = P(а).

Ако је остатак r = P(а) = 0, полином P(x) је дељив са x - а.

Потребан и довољан услов да полиноми P(x) и Q(x) буду идентички једнаки је да коефицијенти њихових одговарајућих чланова буду једнаки.

 

Решење:                    по растућим степенима
по опадајућим степенима

Ко је на мрежи: 464 гостију и један члан