Процентни и промилни рачун

Примeдбa. У прoцeнтнoм рaчуну пojaвљуjу сe три прoмeнљивe вeлицинe: p прoцeнaт, G oснoвнa врeднoст или глaвницa и P прoцeнтни изнoс или принoс и стaлнa вeличинa 100 (прoцeнтни рaчун) и 1000 (прoмилни рaчун). У зaдaцимa глaвницa сe пojaвљуje:
1°. Кao чистa глaвницa G - прoцeнтни рaчун дo стo.
;
2°. Кao увeћaнa глaвницa (G + P) - прoцeнтни рaчун нa стo.
;
3°. Кao умaњeнa глaвницa (G - P) - прoцeнтни рaчун у стo.
.

У задацима ћемо користити основне формуле:
где је:
p процентни однос;
Y – „p“% од броја X.
где је:
N – нова вредност;
S – стара вредност;
p – процентни износ.
Ако током промене вредности долази до њеног повећања користимо знак +, а ако долази до смањења узећемо знак -.
Ако су у питању промили (‰) уместо броја 100 узимамо 1000.
промена вредности са повећањем
промена вредности са умањењем

Ко је на мрежи: 665 гостију и нема пријављених чланова